Skip to content

Køb mine bøger her

Køb mine bøger her

Bliv jægersoldat

Med udgangspunkt i mine egne egne erfaringer både før og efter jeg blev optaget i Jægerkorpset, har jeg udarbejdet en række træningsprogrammer til dig som har drømmen om at blive jægersoldat. Desuden har jeg suppleret med gode råd og tips.

Træningsprogrammerne har til formål at forberede dig bedst muligt til Jægerkorpsets optagelsesforløb: Forkursus, Patruljekursus samt Aspirantkursus.

Se iøvrigt Jægerkorpsets hjemmeside på forsvaret.dk/jgk og klik på “Bliv Jæger”.

Træningsprogrammerne har hovedsageligt fokus på den fysiske træning. Den mentale træning er svær at definere i et træningsprogram. Dog har jeg forsøgt at supplere med vejledning og rådgivning omkring den mentale træning – som er mindst lige så vigtig som den fysiske (!).

Naturligvis har alle, som har drømmen om at blive jægersoldat, ikke de samme fysiske forudsætninger. Derfor har jeg inddelt træningsprogrammerne i følgende kategorier:

Ikke trænede
Dette træningsprogram er for dig som aldrig, eller kun i meget beskedent omfang, har trænet fysisk eller dyrket sport.
Træningsprogrammet har til formål at opbygge din fysik helt fra bunden, hvorfor det er et langvarigt træningsforløb, og forberede dig bedst muligt til optagelse i Jægerkorpset. Klik her

Lettere trænede
Dette træningsprogram er for dig som indenfor de sidste fem år har trænet fysisk eller dyrket sport jævnligt. Med jævnligt menes minimum to gange én time om ugen.
Træningsprogrammet har til formål forbedre og målrette din fysik med henblik på optgelse i Jægerkorpset. Klik her

Trænede
Dette træningsprogram er for dig som indenfor de sidste fem år har trænet fysisk eller dyrket sport minimum fire gange én time om ugen.
Træningsprogrammet har til formål at målrette og justere din fysik med henblik på optagelse i Jægerkorpset. Klik her

For en god ordens skyld vil jeg understrege, at såfremt du vælger at følge mine træningsprogrammer, er det på dit eget ansvar.

Det betyder, at jeg ikke kan pålægges skyld eller ansvar for eventuelle fysiske eller psykiske skader og mén, som måtte opstå i forbindelse med træningen samt, at jeg ikke kan drages til ansvar, såfremt træningsprogrammerne ikke har den tilsigtede effekt.

TR 2

Bliv jægersoldat

Med udgangspunkt i mine egne egne erfaringer både før og efter jeg blev optaget i Jægerkorpset, har jeg udarbejdet en række træningsprogrammer til dig som har drømmen om at blive jægersoldat. Desuden har jeg suppleret med gode råd og tips.

Træningsprogrammerne har til formål at forberede dig bedst muligt til Jægerkorpsets optagelsesforløb: Forkursus, Patruljekursus samt Aspirantkursus.

Se iøvrigt Jægerkorpsets hjemmeside på forsvaret.dk/jgk og klik på “Bliv Jæger”.

Træningsprogrammerne har hovedsageligt fokus på den fysiske træning. Den mentale træning er svær at definere i et træningsprogram. Dog har jeg forsøgt at supplere med vejledning og rådgivning omkring den mentale træning – som er mindst lige så vigtig som den fysiske (!).

Naturligvis har alle, som har drømmen om at blive jægersoldat, ikke de samme fysiske forudsætninger. Derfor har jeg inddelt træningsprogrammerne i følgende kategorier:

Ikke trænede
Dette træningsprogram er for dig som aldrig, eller kun i meget beskedent omfang, har trænet fysisk eller dyrket sport.
Træningsprogrammet har til formål at opbygge din fysik helt fra bunden, hvorfor det er et langvarigt træningsforløb, og forberede dig bedst muligt til optagelse i Jægerkorpset. Klik her

Lettere trænede
Dette træningsprogram er for dig som indenfor de sidste fem år har trænet fysisk eller dyrket sport jævnligt. Med jævnligt menes minimum to gange én time om ugen.
Træningsprogrammet har til formål forbedre og målrette din fysik med henblik på optgelse i Jægerkorpset. Klik her

Trænede
Dette træningsprogram er for dig som indenfor de sidste fem år har trænet fysisk eller dyrket sport minimum fire gange én time om ugen.
Træningsprogrammet har til formål at målrette og justere din fysik med henblik på optagelse i Jægerkorpset. Klik her

For en god ordens skyld vil jeg understrege, at såfremt du vælger at følge mine træningsprogrammer, er det på dit eget ansvar.

Det betyder, at jeg ikke kan pålægges skyld eller ansvar for eventuelle fysiske eller psykiske skader og mén, som måtte opstå i forbindelse med træningen samt, at jeg ikke kan drages til ansvar, såfremt træningsprogrammerne ikke har den tilsigtede effekt.